Search form

PURWAKANING DADI 49:1

1Sasampune punika Dane Yakub raris ngandikain oka-okan danene, sarwi ngandika sapuniki: “Maija mapunduh, bapa lakar ngorahin cening unduk ane lakar temuang cening dimani wekas.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index