Search form

PURWAKANING DADI 6:11

11Ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, jagate punika sampun kalintang rusak, samaliha kalikub antuk kawirosan.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index