Search form

PURWAKANING DADI 6:5

5Ritatkala Ida Sang Hyang Widi Wasa ngaksi, mungguing kadurakan manusane kalintang ageng ring jagate, miwah sakancan pepinehipune tansah ngwetuang kadrowakan kewanten,

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index