Search form

PURWAKANING DADI 9:3

3Sakancan gumatap-gumitipe ane idup, lakar dadi dedaaran kitane. Ento makejang suba paicayang Ulun teken kita, buka Ulun suba maicayang sakancan entik-entikane ane gadang lumlum teken kita.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index