Search form

UPACARA 10:13

13Ajengangja rotine punika ring genahe sane suci. Punika sane dados eduman semetone miwah oka-okan semetone, saking gandum sane katur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika titah sane sampun kasabdayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring tiang.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index