Search form

UPACARA 10:18

18Santukan getihnyane nenten kabakta ka jeroan Kemah Sucine, sapatutipun semeton ngajengang aturane punika ring genahe sane suci, sakadi sane sampun baosang tiang ring semeton.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index