Search form

UPACARA 11:24-28

24-28Sapasiraja ngusud bangken burone sane inucap ring sor puniki, ipun kawastanin leteh kantos rauh sore, inggih punika: buron sane makuku, sajawining yen kukunipune masepak tur ipun ngilag tetedanipune, miwah sakancan buron suku pat sane makuku buat anggen ipun ngehkeh. Sapasiraja makta bangken burone punika, ipun patut ngumbah panganggonipune, nanging kantos surup surya ipun kantun taler kabaos leteh.

29-30Bikul, marunju, nyingnying miwah lelasan punika patut kabaos leteh.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index