Search form

UPACARA 12:5

5Yening wenten anak istri ngembasang rare tur rarene punika istri, ipun leteh patbelas rahina suenipun, pateh sakadi daweg ipune sebel ring dewek. Sasampune wusan ngembasang rare, anake istri punika kabaos leteh nem dasa nem rahina suenipun, santukan ipun sampun ngamedalang rah.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index