Search form

UPACARA 13:27

27Ring rahina sane kaping pitu sang pandita patut nureksain malih anake punika. Yening kapanggihin mungguing pinakit anake punika sampun nglinggahang, punika cihnanipun mungguing anake punika sampun keni pinakit kulit sane raat. Duaning punika, ipun patut kawastanin leteh.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index