Search form

UPACARA 13:39

39ipun patut katureksain antuk sang pandita. Yening sane macebleng putih punika sada putih saru rupanipune punika mapiteges mungguing ipun keni pinakit kurap, tur ipun dados kawastanin bresih.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index