Search form

UPACARA 13:8

8Sang pandita patut malih nureksain ipun. Yening wiakti pinakitipune punika sampun nglinggahang, anake punika patut kasinahang dados leteh. Ipun keni pinakit kulit sane raat.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index