Search form

UPACARA 14:2

2pidabdab-pidabdab sane inucap ring sor puniki, ngeniang indik upacara pabresihan anak sane sampun seger saking pinakit kulit sane raat, kadi asapuniki: Ring rahina anake punika jaga kawastanin bresih, ipun patut katangkilang ring ajeng sang pandita.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index