Search form

UPACARA 14:5

5Sasampune punika sang pandita patut ngandikayang mangda paksine punika katampah asiki ring duur payuk tanahe sane madaging toya ening, sane kambil saking toya klebutane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index