Search form

UPACARA 14:55-56

55-56ngeniang indik magentil, berung, macebleng putih wiadin beseh, miwah indik pangangge wiadin umah sane mawong. 57Pidabdabe punika gunanipun buat ngamastiang punapike paindikane punika leteh wiadin bresih manut sopacaraning agama.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index