Search form

UPACARA 15:24

24Yening wenten anak muani sane matemu semara ngajak anak luh sane sebel di awak punika, anake muani punika taler leteh pitung rahina suenipun, samaliha pasarean sane pedemin ipun taler dados leteh.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index