Search form

UPACARA 16:21

21Dane patut ngambel tenggek kambinge punika antuk tangan danene makakalih, sinambi ngangkenin sakancan kiwangan, dosa miwah kajaatan bangsa Israele. Majalaran punika dane ngingsirang sakancan kajaatan bangsa Israele ka tenggek kambinge punika. Wusan punika, dane patut ngandikayang anak sane sampun kapastiang, ngulah kambinge punika ka tegal melakange.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index