Search form

UPACARA 17:11

11Angkihan sawatek sane urip punika wenten sajeroning getihnyane. Punika awinannya Ida Sang Hyang Widi Wasa mituduhang mangda sakancan getihe punika kasriokang ring pamorboran aturane, mangda dosa-dosan rakyate kabrastayang. Getihe punika pateh ring angkihan, tur punika mrastayang dosa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index