Search form

UPACARA 19:12

12Edaja kita majanji sajeroning parab Ulune, yen mula kita tuah lakar tusing ngisinin janjin kitane ento. Unduke ento nganistayang parab Ulune. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index