Search form

UPACARA 21:13-14

13-14Ia tuah dadi nganten ajak anak luh bajang genten ane uli palingsehannyane niri. Tur tusing dadi nganten ngajak anak balu wiadin sapihan wiadin anak luh ane taen dadi panayang. 15Yen ia malaksana buka keto, dadinne pianak-pianakne ane benehne suci, lakar dadi leteh. Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa tur Ulun suba nyelik muah nganehang ia dadi Pandita Agung.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index