Search form

UPACARA 25:10

10Kadi asapunika patutipun semeton nganehang taun sane kaping seket punika, saha ngwarah-warahang kabebasan ring sakancan anake sane magenah ring panegarane punika. Ring taun punika sakancan arta brana sane sampun kadol, patut kawaliang ring sang sane pecak nerbeang wiadin ring katurunannyane. Anake sane sampun kadol dados panjak, ipun patut kawaliang ring kulawarganipune.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index