Search form

UPACARA 25:27

27Yening kadi asapunika, anake punika patut naur pangargan pamupon tanahe punika salamin taun sane jaga rauh, sadurung taun kabebasane punika rauh, ring sang sane sampun numbas tanahnyane punika. Sapanglanturipun ring taun punika ugi tanahe punika jaga kawaliang ring ipun.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index