Search form

UPACARA 25:30

30Nanging yening umahe punika nenten tumbas ipun malih sajeroning ataun punika, ipun nenten dados malih nebus umahe punika. Kenginan umahe punika tetep dados derben anake sane sampun numbas punika, miwah katurunanipune. Ring Taun Kabebasane, umahe punika nenten jaga kawaliang.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index