Search form

UPACARA 26:17

17Ulun lakar nglawan kita kanti kita kakalahang tur sakancan anake ane geting teken kita lakar mrentah kita. Kita lakar kaliput baan jejeh ngetor kanti kita lakar malaib, yadiapin tusing ada anak ane nguber kita.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index