Search form

UPACARA 26:27

27Yening sasubane kita ngrasayang ukumane ento makejang, kita enu masih tetep bani nglawan Ulun, tur tusing nyak satinut teken Ulun,

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index