Search form

UPACARA 27:21

21Ring Taun Kabebasan sane jaga rauh, tanahe punika dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa ngantos salami-laminipun, tur kapaicayang ring parapanditane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index