Search form

UPACARA 27:3-7

3-7manut pangarga sane katetepang ring Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa inggih punika:

- Anak lanang sane matuuh kalih dasa kantos nem dasa taun, 50 bidang jinah perak.

- Anak istri sane sampun kelih, 50 bidang jinah perak.

- Anak lanang sane matuuh lima ngantos kalih dasa taun, 20 bidang jinah perak.

- Anak alit istri, 10 bidang jinah perak.

- Rare alit lanang sane umurnyane kirangan ring limang taun, limang bidang jinah perak.

- Rare alit istri, 3 bidang jinah perak.

- Anak lanang sane langkungan ring 60 taun, 15 bidang jinah perak.

- Anak istri sane langkungan ring 60 taun, 10 bidang jinah perak.

8Yening anake sane masesangi punika kalintang tiwas, ngantos ipun nenten mrasidayang naur sesangi sane sampun kapastiang punika, ipun patut ngajak anake sane sampun katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa punika ka ajeng sang pandita. Irika sang pandita patut netepang panebus sane murahan, manut kamampuhan anake punika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index