Search form

UPACARA 3:16

16Sang pandita patut morbor punika makasami ring pamorboran aturane minakadi dados aturan rayunan, sane ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Muluk wewalungane punika makasami katur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index