Search form

UPACARA 4:18

18Dane patut taler ngolesang getihe punika akidik ring tanduk sane wenten ring bucu-bucun pamorboran menyan kastanggine, sane wenten ring jeroan Kemahe miwah sisan getihe punika kabriokang ring bongkol pamorboran aturane, sane wenten ring jaban Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, ring arepan pamedale.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index