Search form

UPACARA 4:25

25Sang pandita patut nyelebang jrijin tangan danene ring getih wewalungane punika, tur kolesang ring tanduk sane wenten ring bucu-bucun pamorboran aturane, raris sisan getihe punika kabriokang ring bongkol pamorboran aturane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index