Search form

UPACARA 5:16

16Ipun patut naur pabuat aturan sane sampun lemenahang ipun, saha kawewehin malih apahliman saking sane lemenahang ipun punika. Aturan panaur danda punika patut aturang ipun ring sang pandita, tur sang pandita patut ngaturang aturan wewalungan makadados aturan pabuat dosan anake punika, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngampurayang dosannyane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index