Search form

UPACARA 5:18

18Ipun patut ngaturang biri-biri wiadin kambing muani sane tan paceda ring ajeng sang pandita, makadados aturan panaur danda. Pangargan aturane punika patut katetepang manut patokan sane resmi. Sang pandita patut ngaturang aturane punika pabuat dosan anake punika. Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngicen ipun pangampura.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index