Search form

UPACARA 5:2

2Yening wenten anak nenten nyelapang ngaplug paindikan sane leteh, luiripun bangken wewalungan, tur sasampune ipun eling ring dewek ngeniang indik sane sampun kardi ipun punika, kenginan ipun dados leteh tur iwang manut sopacaraning agama.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index