Search form

UPACARA 6:30

30Nanging sakancan wewalungane sane getihnyane kabakta ka jeroan Kemah Sucine, tur kagunayang sajeroning upacara buat ngampurayang dosa, wewalungane punika nenten patut kajengang. Punika patut kaborbor.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index