Search form

UPACARA 6:9

9mangda dane ngrauhang ring Dane Harun miwah paraputran danene, indik pidabdab aturane sane maborbor. Aturane sane maborbor punika patut kabanggayang ring pamorboran aturane awengi mepek, tur geninnyane mangda tetep kantun ngendih.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index