Search form

UPACARA 7:12

12Yening wenten anak ngaturang aturan pabuat ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sinarengan ring aturan wewalungane punika, ipun patut taler ngaturang roti sane tan madaging ragi. Rotine punika kengin tebel, sane kakardi antuk tepung sane kadukin antuk minyak saitun, wiadin dados taler roti tipis sane kolesin minyak, wiadin sanganan sane malakar antuk tepung sane madukan minyak saitun.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index