Search form

UPACARA 7:21

21Kadi asapunika taler yening wenten anak sane nunas ulam aturane punika, sasampun ipun ngusud barang sane leteh manut sopacaraning agama, yadian jadma wiadin wewalungan sane leteh, ipun nenten malih patut ketang dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index