Search form

CACAH JIWA 11:2

2Bangsane punika tumuli pajerit nunas ica ring Dane Musa. Dane Musa raris ngastawa ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, mawinan genine punika padem.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index