Search form

CACAH JIWA 12:11

11Dane raris mabaos ring Dane Musa, sapuniki: “Duh pamekele, sampunang pisan dosane puniki katiwakang ring tiang sareng kalih, duaning indike punika margiang tiang ulihan kanambetan tiange.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index