Search form

CACAH JIWA 13:21

21Irika anake sareng roras punika tumuli mamargi ngalerang tur nureksain jagate punika, ngawit saking tegal melakang Sine sane bedelod, raris ngungsi ka kota Rehob sane nampek ring margine ka Hamat sane baler.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index