Search form

CACAH JIWA 14:15

15Yening Palungguh IRatu mademang kaula druene puniki makasami, dadosipun bangsa-bangsane sane sampun naenin miragi indik kabinawan Palungguh IRatu jaga mabaos,

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index