Search form

CACAH JIWA 15:21

21Semeton patut ngaturang roti sane pangawit punika ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, makadados aturan sane istimewa buat salami-laminipun.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index