Search form

CACAH JIWA 15:3

3Pabuat aturan sane maborbor wiadin panaur sesangi, wiadin aturan saking suka lila, wiadin aturan pabuat upacara-upacara sane biasa, wewalungan sane inucap ring sor puniki, dados aturang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika: banteng jagiran, biri-biri wiadin kambing. Ambun aturan rayunane punika ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index