Search form

CACAH JIWA 15:38

38ngrauhang titahe puniki ring bangsa Israele, sapuniki: “Gaenangja tanggu-tanggun bajun kitane gegelenteran, tur tegulin tali pelung sig asing-asing gegelenterane ento. Unduke ene patut manggehang kita salawas-lawasne.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index