Search form

CACAH JIWA 15:39

39Gegelenterane ento gunane makadadi painget, sabilang kita nepukin gegelenterane ento, kita lakar inget teken sakancan titah Ulune, tur sedia lakar ninutin. Buina malantaran ento kita tusing lakar ngalahin Ulun, buat nuukin sapakitan kitane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index