Search form

CACAH JIWA 19:19

19Ring rahina sane kaping tiga miwah kaping pitu, anake sane sampun bresih manut sopacaraning agama punika patut ngetisin toya anake sane sampun leteh punika. Ring rahina sane kaping pitu puput upacara pabresihan anake punika. Wusan punika ipun patut ngumbah panganggennyane tur manjus. Sasampune punika rikalaning surup surya wau ipun kawastanin bresih.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index