Search form

CACAH JIWA 19:2

2mangda dane ngrauhang pidabdab-pidabdabe puniki ring bangsa Israele. Inggih punika: Rarisang semeton ngrereh banteng barak sane tan pacacad, sane durung naenin kanggen makarya.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index