Search form

CACAH JIWA 19:7

7Wusan punika dane patut ngumbah busanan danene tur nyriokin ragan danene antuk toya. Wusan punika wau dane dados ngranjing ka pakemahane. Nanging kantos surup surya dane kantun dados anak sane leteh.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index