Search form

CACAH JIWA 21:23

23Nanging Ida Sang Prabu Sihon nenten nglugrain wong Israele nglintang ring wewidangan idane. Ida raris munduhang wadua balan idane, saha lunga ka Yahas ring tegal melakange, tumuli ngebug wong Israele irika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index