Search form

CACAH JIWA 22:14

14Duaning punika parautusane punika tumuli mamargi mawali tangkil ring Sang Prabu Balak, tur nguningayang ring ida, mungguing Dane Bileam nenten kayun rauh sinarengan ring ipun.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index