Search form

CACAH JIWA 22:18

18Nanging atur Dane Bileam sapuniki: “Yadiastun sakancan mas perak sane wenten ring purin Ida Sang Prabu Balake punika kapaicayang ring tiang, tiang nenten pisan mrasidayang tempal ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widi sane sungsung tiang. Yadiastun sajeroning paindikan sane pinih alit, tiang taler tan purun tempal ring Ida.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index